Yrittäjät ovat luonnollisia ongelmanratkojia

Minulta kysytään usein mitä on mahdollistava ajattelu. Vastaan, että mahdollistava ajattelu on sellaista joka, kohdatessaan ongelman, kysyy heti miten ongelman voisi ratkoa. Kysymällä juuri tämän kyseisen kysymyksen, se mahdollistaa ongelman ratkaisemisen. Mahdollistavan ajattelun myötä on siis olemassa mahdollisuus ratkaista ongelma.

Tätä voisi myös kutsua yrittäjähenkiseksi ajatteluksi. Sama looginen tarinan rakenne kun filosofilla yllä, eri kontekstin sanat päällä vaan:

Minulta kysytään usein mitä on yrittäjähenkinen ajattelu. Vastaan, että yrittäjähenkinen ajattelu on sellaista joka, kohdatessaan potentiaalisen kysynnän (tarpeen ongelman ratkomiselle), kysyy heti mitä tarjoaisi potentiaalisena tarjontana (ongelman ratkaisuna) markkinoille. Kysymällä juuri tämän kysymyksen, se mahdollistaa yrityksen synnyn. Yrittäjähenkisen ajattelun myötä on siis mahdollisesti olemassa yritys täyttää kysyntä tarjonnalla.

Loppupeleissä kyse onkin sitten siitä, käyttääkö mahdollisuutta hyväkseen – päättääkö yrittää ongelmanratkontaa?

Ongelmia on kaikkialla, mutta ratkaisuja ei ole ilman yrityksiä ratkaista niitä. Kun ottaa hetken haltuun, kapitalisoi.

© 2017 Jens J. Sørensen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *