Markkinahipit

“Mitä jos olisimme suurituloisten ja -varaisten kelailun sijaan hetken verran yhdessä ylpeitä siitä, että meillä Suomessa ylipäänsä on omistusta? Loppupeleissä se, että omistamme sekä itsenäisesti että yhtenäisesti, on vapautemme alku.”


Markkinat.

Nuo lapsekkaan odottamuksellisuuden kehdot jotka pakottavat oppimaan työnteon arvon.

Oi, markkinat.


Minä mahdollistan oman kasvuni mahdollistamalla sen muille. Antamalla tilaa, saa sitä. Yhtään liioittelematta tämä fantastinen ajatus kumpusi minulle Venäjän Presidentti Vladimir Putinilta, ken totesi Megyn Kellyn haastattelussa MSNBC:llä keväällä 2018, että “it is not important to project power. It is important to manifest it.”

Juuri näin, Vladi. Ihan aidosti: juuri näin kasvatetaan johtajuutta, urakka jonka suuruuden on historia sinulle Venäjällä jättänyt mitä melkoisimmaksi maailmassa. Anna kansalaisillesi mahdollisuudet uusien ylpeyksien rakentamiseen, koko matkaanne, Kiovan Rusista tähän päivään saakka, tulevaisuuteen jatkaakseen.


Yhdysvaltalainen markkinointi- ja myyntikulttuuri on kuluneen vuosikymmenen aikana muokkautunut yhteen Suomen entisaikojen kaupallisen kulttuurin kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa uskallusta nousta ulos kuorestaan ja esitellä mitä itsellään on tarjolla, valmiudessa vastaanottaa hylkyjä jotka ovat myynnin normaalia arkea. Kun olen havainnut samaa proaktiivisuutta Venäjän taloustoimijoista kumpuavana niin olen lopullisen luottavainen siihen, että hyvin pian tajutaan rahan aivan aidon oikeasti olevan rauhan tae etenkin kun sitä opitaan ohjaamaan järjestelmätasolla äärettömästi paremmalla kyvykkyystasolla kuin ennen vanhaan (oppiminen joka mahdollistuu nykyteknologialla).


Suomi tukee talouttaan parhaiten kasvattamalla mahdollisuuksia monelle erilaiselle suomalaisuudelle samanaikaisesti. Valtion pitäisi kehittää viestintäänsä sen suuntaisesti, että eri suomalaisuudet osaavat pitää järkevän erotuksen toisistaan, keskinäisessä kunnioituksessa ja ymmärryksessä. Ihmiset luovat omat maailmansa omien markkinoiden ympärille tarkoittaen sitä, että valtio tekee järkeviten työtään varmistamalla moninaisuuden markkinoilla, sillä ne mahdollistavat luonnostaan toisistaan erottautuvien matkat omiin elämiinsä. Yrittäjyysosaaminen ja pääsy pääomaan ratkoo tasapuolisuuden: niiden pitää olla tarjolla.

Markkinoiden laajuuden näkökulmasta tarkasteltuna olemme Suomena ikään kuin kuoriutunut rajallisesta samanlaisuudesta rajattomampaan omatyylisyyteen. Talouden moninaisuuden polku on massaleivonnan välttämistä: annetaan tämän jatkua, kuitenkin pitäen myös yhteisistä perinteistä kiinni, jälleen keskinäisessä kunnioituksessa ja ymmärryksessä.

Nähdään Vappuna, tästä hamaan ikuisuuteen asti! Paletistani tukivahvuuksia, tuen vahviten kaikkia heitä jotka ylläpitävät Suomen perinteitä. Niiden voimalla yhteiskunta jatkaa eloaan sukupolvien ylitse.

Asenne ja osaaminen jolla rahaa tehdään vaativat kunnioituksen ja ymmärryksen säilyttämisen muita kohtaan aina. Sopimukset syntyvät luottamuksesta. Jos suomalaiset kykenevät eri toimenpiteiden seurauksena syvemmin ymmärtämään tämän todellisuuden, niin Suomi kykenee toimimaan alueellisena ja globaalina keskustelu- ja markkinavaikuttajana vielä pitkään. Kyetessään nyt huipultaan jatkamaan esimerkin näyttäjän asemassa, Suomi luo itselleen puitteet varmistaa kokonaisturvallinen asemansa moneksi sukupolveksi eteenpäin.


Minua ei kiinnosta vain Suomen valtion hyvinvointi: minua kiinnostaa myös kansainvälisen valtiojärjestelmän hyvinvointi, sillä olemme osa sitä. Kansainvälinen valtiojärjestelmä on mahdollistanut nykypäivän jatkuvasti paranevan hyvinvoinnin ja puolustan sitä kokonaisuutena, sillä näin se tulee tekemään jatkossakin.


“To lead or like: that is a modern question.”

© 2019 Jens J. Sørensen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *