Tauolla yhteiskunnallisesta työstä

Rakentaessani arkeani kaupalliselta sektorilta ammentaen, seuraan edelleen yhteiskunnallista keskustelua ymmärtääkseni suurten muutosten aikaa. Tärkeimpinä yksittäisinä teemoina seuraan keskustelua EU:n ja yhdysvaltain johtavien poliitikkojen toimista suurten teknologiayhtiöiden pilkkomisen edistämiseksi ja siihen liitännäisenä sitä, kuinka edistyy julkisen sektorin identiteettipalveluiden tarjonta digitaalisessa maailmassa. Muita seuraamiani teemoja ovat tuotantoeläinten oikeudet hyvinvointiin (sekä tietenkin maanviljelijöiden taloudelliset kyvyt toteuttaa niitä) ja korkealaatuisempi arkkitehtuuri kehittyvässä kaupunkiympäristössä: Jätkäsaari, Kalasatama ja Pasila näyttävät hienoa suuntaa ja etenkin YIT ansaitsee Pasilan Triplan onnistumisesta suuret onnittelut. Suomenkielen edistäminen ja turvaaminen johtaa ajatuksiani kulttuurista.

Haluan todeta tiedostaen, että julkisuusasteeni laskeminen ei ole ollut kaikille mieleen. Oman kodin hoitaminen on kuitenkin keskeisin lähtökohta sille, että pystyy olemaan avuksi yhteiskunnan kehityksessä pitemmällä aikavälillä. Ihmisen voimavarat ovat hetkessä rajalliset ja joskus pitää käydä tankilla. Sillä niin moni asia on loppuvan vuosikymmenen aikana muuttunut niin nopeasti koen myös hyvänä asiana, että olen vetänyt osittain vanhentuneita näkemyksiä pois verkosta. Kun aikanaan teen varsinaisen nettisivujen jälleenlanseerauksen, oman yksityiselämäni raiteilleen saamisen jälkeen, niin lähden liikkeelle yllä mainitsemistani teemoista.

Suomen astuessa 2020-luvulle pidän taloutemme liberalisointia tärkeimpänä asiana hyvinvoinnille: vaikka se on jossain määrin vaikeata todeta, julkisen sektorin olleen niin keskeisessä roolissa osana Suomen nostamista nykytasolleen, niin valtion on tehtävä tilaa vapaille markkinatoimijoille jotta heillä on kaupallista maaperää johon kasvattaa syvempiä juuria. Vain näin he voivat vankistaa ja voimistaa itseään vientiä (etenkin idän) varten. Suomi ei elä hyvin ilman kansainvälistymisen tuomaa pääomavirtaa ja meidänkaltaiselle pienelle ja laajasti osaavalle kansalle vienti tapahtuu parhaiten kaupallisen sektorin hajautetun vallan, ei valtion keskitetyn ohjauksen, kautta. Ennen tämä oli toisinpäin, kun taloutemme rakenne oli kapeampi. Paineet eteenpäin menemisellemme ovat oman näkemykseni mukaan kaupallisten johtajien ja omistajien harteilla ja lievittääkseen niitä tulisi työmarkkinatoimijoiden niin sanotusti kelata itseään.

-Jens